ليکڪ

ليکڪ ھي ڀاکو سنڌ جي ليکڪن جي باري منجھ آھي. ھتي اوھان کي سنڌي ليکڪن جو مواد بہ ملندو تہ ساڳي ريت سندن جيون بابت بہ پروڙ ملندي